48 Ungdomsboliger i Sydgrønland

Opførelse af i alt 48 stk. 2 rums udlejningsboliger. Boligerne er opført som 4 stk. 2 etagers rækkehuse med 12 boliger i hver. Alle boliger har samme størrelse og indretning. Den samlede bebyggelse andrager et bruttoetageareal på godt 2.600 m2.

Masanti Danmark ApS har projekteret VVS-installationer til det samlede boligkompleks, som forsynes fra oliefyrede kedel der er placeret i særskilt teknikbygning. Herfra forsynes hele boligkomplekset via centralvarmesystem fremført til hver blok under terræn.

Varmt brugsvand produceres decentralt i hver opgang.

Masanti Danmark ApS har endvidere udført kvalitetssikring af statiske beregninger, der er opbygget omkring et bærende system af insitu støbte betonkonstruktioner.