Masanti Danmark ApS

Masanti Danmark ApS yder rådgivning indenfor bygge- og anlægsbranchen. Rådgivningen sker, dels ved egne medarbejdere, og dels ved brug af samarbejdspartnere og eventuelt andre underrådgivere.

Masanti Danmark ApS kan indgå i flere samarbejdsformer. Det være sig i form af udarbejdelse af udbudsmateriale for bygherre for udbud i fag-, stor- eller hovedentreprise, indgåelse i opgaver som gennemføres i partnering, eller indgåelse i totalentreprise som rådgiver (enten) for bygherre, eller for totalentreprenør. Opgaver løses bedst i åben dialog mellem parterne.

Masanti Danmark ApS henvender sig primært til:

Derudover har vi også erfaring med rådgivning i forbindelse med forsikringsskader, i form af vurdering af skadesårsager og omfang.

Masanti Danmark ApS har været med på mange forskellige bygningstyper. Der være sig en- og flerfamiliehuse, kontorer, fabrikker og værksteder, daginstitutioner og skoler, samt plejehjem og ældreboliger.

Masanti Danmark ApS har tillige deltaget i projektering af tankanlæg og tankstationer for brændstof, vejanlæg, vand- og kloakledninger, samt byggemodning.

Vor bistand til vore klienter kan være i alle faser af byggeprocessen, samt inden for de juridiske aspekter, blandt andet i forbindelse med udbud og indgåelse af aftaler.

Masanti Danmark ApS kan udfører projekter indenfor konstruktioner i pladsstøbt beton, lim- og konstruktionstræ, stål, samt VVS-installationer.

Desuden kan vi tilbyde bygningseftersyn og energieftersyn udført af beskikket energikonsulent.

Alle Masanti Danmark ApS’s projekter bliver kvalitetssikret efter eget kvalitetssikringssystem. Såfremt det har interesse kan kvalitetssikringshåndbog rekvireres.

Grønland

Ud over rådgivning indenfor de ovennævnte typer har vi sammen med vor samarbejdspartner Masanti A/S mulighed for særligt at kunne tilbyde en række ydelser i Grønland, da vi har et stort netværk og et indgående kendskab til den grønlandske miljø-, plan- og byggelovgivning, de grønlandske myndighedsforhold, logistik i Grønland samt mulige samarbejdspartnere og leverandører i Grønland.