Forsikringssager

Masanti Danmark Aps har i en årrække beskæftiget sig med adskillige forsikringssager, både som konsulent for forsikringsselskaber, og for forsikringstager. Det har været bygningsskader i form af brand-, storm- og vandskader, hvor Masanti Danmark Aps har deltaget i vurdering af skadesårsag og omfang herunder beregning af skadesgrad.

Flere af skaderne har været på bygninger, som har indeholdt anlæg for el-produktion og vandbehandling, hvor der også har været skader på disse anlæg.

Opgørelse af skaderne har også indbefattet opgørelse af løsøre og varebeholdninger.

Ved fastlæggelse af skadens omfang har Masanti Danmark Aps også være inde og foretage tekniske undersøgelser på, blandt andet betonkonstruktioner, og været stillingtagende til om konstruktionerne kunne genanvendes, eller måtte udskiftes.

Masanti Danmark ApS har også ydet totalrådgivning i forbindelse med skadesudbedring, fra de første tanker om, hvordan udbedringen kan udføres, herunder evt. drift af berørte anlæg under skadesudbedringen. Rådgivningen er forsat gennem forslagsfaserne og projekteringen og videre gennem udførelsesfasen, afsluttende med den endelige opgørelse af skaden.

Ved skader anmeldt til Allrisk- og entrepriseforsikringer har Masanti Danmark ApS deltaget, som teknisk konsulent, for forsikringsselskabet, i forbindelse med forsikringsselskabets stillingtagende til, om skaderne har været dækningsberettiget.