Håndværkere og entreprenører

Masanti Danmark ApS yder rådgivning indenfor bygge- og anlægsbranchen. Rådgivningen sker dels ved egne medarbejdere og dels ved brug af samarbejdspartnere og eventuelt andre underrådgivere.

I forbindelse med gennemførelse af totalentrepriser kan Masanti Danmark ApS stå for udarbejdelse af den dokumentation bygherren måtte ønske, myndighedsprojekt indeholdende nødvendige tegninger, statisk redegørelse og beregning, energiberegninger samt beskrivelser.

Masanti Danmark ApS kan også deltage i dialogen med bygherren om afklaring af, hvad bygherren måtte have af ønsker til sit byggeri.

Masanti Danmark ApS har ekspertise til, at yde bistand i forbindelse med indgåelse af kontrakter og aftaler med bygherre, enten i form af udarbejdelse af aftaler, men også i form af gennemgang af udkast inden underskrivelse, med hensyn til om aftalerne fyldestgørende.