Offentlige og professionelle bygherrer

Masanti Danmark ApS yder totalrådgivning indenfor en bred vifte af bygge- og anlægsopgaver, som både gælder nybygning samt ombygning, renovering og tilbygning:

 • Boliger
 • Kontorer
 • Fabrikker og værksteder
 • Daginstitutioner og skoler
 • Plejehjem og ældreboliger
 • Tankanlæg for brændstof og tankstationer
 • Vejanlæg
 • Vand- og kloakledninger
 • Byggemodning

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og sikkerhedskoordinering.

Ekspertiser:

Masanti Danmark ApS har ekspertise indenfor:

 • Bygningsdisponering
 • Boliger
 • Opfyldelse myndighedskrav
 • Arkitekttegninger og beskrivelser
 • Beregning samt tegning og beskrivelse for konstruktutioner i stål, beton og træ
 • VVS-projektering samt energi- og varmetabsberegninger
 • Planer for sikkerhed og sundhed (PSS) og sikkerhedskoordinering