MASANTI DANMARK ApS

Ydelser

Masanti Danmark ApS yder rådgivning inden for bygge- og anlægsbranchen.

Rådgivning inden for bygge- og anlægsbranchen

Vores ekspertise favner bredt.

Hos Masanti Danmark laver vi den nødvendige dokumentation for, at det givne byggeri overholder myndighedernes krav. Det består bl.a. af beregninger, tegninger m.m. Vi udfører tilsyn og byggeledelse, og vi er også behjælpelige med at bistå i bygningsfasen, hvis dette ønskes af kunden.

Vores ekspertise omfatter bl.a. konstruktioner, el, VVS og energi,  udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt sikkerhedskoordinering. Vi favner meget bredt og kan rådgive om alt inden for bygge- og anlægsbranchen. Vi har dog nogle kerneområder, vi særligt arbejder med: 

Tankning og tankningsanlæg
Masanti Danmark har gennem en årrække deltaget i renovering og vedligeholdelse samt opførelse af nye tankanlæg til oplagring af brændstoffer (benzin, gasolie og JET-fuel). I forbindelse med tankanlæggene er der udleveringsanlæg, hvor man kan udføre tankning af køretøjer og både, bunkring af fartøjer, udskibning og fyldning af tankbiler.

Hos Masanti projekterer og designer vi både konstruktioner og tankanlæggene efter de gældende krav, som vi altid holder os opdateret omkring. Masanti fungerer som rådgiver på projekterne, og i forbindelse med arbejdet har vi også set på sikkerhedsforanstaltninger under arbejdets udførelse.

Konstruktioner og statik
Hos Masanti Danmark leverer vi konstruktionsberegninger samt statik til byggeriet, hvor vi står til rådighed med dygtige ingeniører med høj, faglig kompetence og stor erfaring.

Vi løser både enkle og komplicerede opgaver, hvor vi arbejder med opgaver inden for bl.a. stål, træ og beton. Vi sørger for at løse opgaven på den mest kreative og optimale måde.

Leverandørberegninger
Masanti Danmark udfører med glæde leverandørberegninger til firmaer, der f.eks. ikke har egne ingeniører i firmaet. Vi laver beregninger for produktionsvirksomheder, leverandører af f.eks. faceelementer og stål, og generelt alt fra lagervarer til unikke konstruktioner. 

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller ønsker yderligere information om vores rådgivning og ydelser. Vi står klar til at hjælpe jer.

Kontakt Masanti Danmark

Du er altid velkommen til at tage kontakt til Masanti Danmark ApS, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om vores ydelser og rådgivning. Vi står klar til at hjælpe dig.